Filler inne 1KG

Filler inne 1KG

SKU: 21436

Produktanvendelse

  • Benyttes innendørs til sparkling av sprekker og hull.
  • Kan påføres i tykke lag.
  • Ikke egnet til utendørs bruk.
  • Blandes under omrøring- 2 deler Fille inne med 1 del vann- til en jevn konsistens.
  • Blandingen er anvendelig i 1/2 - 1 time.
  • Bunnen skal være ren, tørr, fast og bæredyktig. På gips puss, murverk og lignende, børstes løse partikler vekk, sterkt sugende bunn fuktes eller forvannes før sparkling.
  • Hvis rester av inntørket filler kommer i kontakt med ny blanding, forkortes neste blandings brukstid esentlig.
    kr 80,00Pris